Kadra przedszkola

Kadra naszego przedszkola liczy 9 nauczycieli.

Od roku 2008 dyrektorem naszej placówki jest mgr Jolanta Bajorek - nauczyciel dyplomowany.
Ukończyła w 1994 roku Studium Nauczycielskie o specjalności nauczyciela przedszkola; w 1998 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Katowicach.
W 2004 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej dla nauczycieli z wyższym wykształceniem i uzyskała dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej. W 2006 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z Organizacji i Zarządzania. Obecnie pracuje w grupie dzieci 3- letnich.
Mgr Grażyna Brandys - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną z Wychowaniem Przedszkolnym (licencjat) oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne - studia magisterskie. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i 6-letnich.
Mgr Rosita Migdał - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na kierunku Pedagogika Wychowania Przedszkolnego otrzymując tytuł magistra. Posiada również pierwszy stopień specjalizacji oraz ukończony Kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i 6-letnich.
Mgr Krystyna Ejtel - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Studium Nauczycielskie a następnie Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne (licencjat) oraz Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne - studia magisterskie. W 2009 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, a w 2011 r. studia podyplomowe w zakresie Logopedii z elementami neurologopedii. Obecnie pracuje w grupie dzieci 4-letnich.
Mgr Dorota Zboś - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Studium nauczycielskie oraz studiowała na Uniwersytecie Śląskim -filia Cieszyn - Pedagogikę Wczesnoszkolną. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu Tarapii Pedagogicznej. Obecnie pracuje w grupie dzieci 4-letnich.
Mgr Beata Szmyd - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła w 1994 roku Studium Nauczycielskie o specjalności nauczyciela przedszkola; w 1998 roku studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Katowicach. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i 6-letnich.
Mgr Katarzyna Dwornik - jest nauczycielem kontraktowym. Ukończyła w 2005 roku studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; w 2007 roku studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na tym samym kierunku. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 i 6-letnich.
Mgr Danuta Szwed - jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła w roku 2003 studia magisterskie w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno - opiekuńczej w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.
Mgr Małgorzata Cholewik - jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła w 2001 roku studia magisterskie w zakresie teologii ewangelickiej /Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie/

Wszystkie nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i zajęciach warsztatowych podnosząc swoje kwalifikacje.

KADRA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:
INTENDENTKA - Barbara Łaciak
SZEF KUCHNI - Irena Gębala
STARSZY KUCHARZ - Marzena Suchy
POMOCE NAUCZYCIELA : Irena Nowak
Aneta Waszek
Ewa Podsiadło

Cała kadra administracji, obsługi oraz wszystkie nauczycielki ukończyły kurs "Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych" zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WUR-ex" z Bielska-Białej.
Przedszkolowo.pl logo